Vprašajte nas

Cevne Tehnologije

Certifikati

Uspješne organizacije su ove, koje nastoje da postignu najviši mogući nivo kvalitete u proizvodima i uslugama. Fokusiranje na kvalitetu pokazuje se u boljoj ekonomičnosti i fleksibilnosti organizacije koja može odgovarati na izazove i mogućnosti na globalnom tržištu. 

Kompanija CT - Cevna tehnika d.o.o. dobila je certifikat ISO 9001:2008, koji potvrđuje našu predanost kvaliteti. U kompaniji radimo u skladu sa principima ISO standarda, koje uvjek pratimo i želimo jih prekoračiti. Ovu radimo zato što mogu našim kupcima ponuditi najbolje moguće proizvode i usluge. 

Smatramo da je ovo jedini način koji obezbijedava dobre dugoročne odnose sa poslovnim partnerima i klijentima. U prošlosti ova se praksa izkazala za ispravno i kompanija će nastaviti sa njom. I dalje ćemu nastojati da nudimo našim kupcima najbolje moguće proizvode i usluge.