Vprašajte nas

Cevne Tehnologije

Naši počeci sežu u 1997 godinu, kada smo počeli sa servisiranjem hidrauličnih cijevi. Od tada smo mnogo toga promijenili i nadogradili, ali i dalje ostajemo vijerni kvaliteti. Zabog stalne edukacije i usavršavanja te investiranja u nove tehnologije spajanja cijevi i priključaka, danas je naša fi rma u mogućnosti da montira cijevi sa priključcima do dimenzije DN 250.

Upotrebljavamo različite načine spajanja:

1. Obujmice, trake i zaštitne obujmice do fi 250 mm i max.25 bar
2. Hidraulično stiskanje priključaka do fi 250 mm i max. 1500 bar
3. Hidraulično unutarnje stiskanje do fi 100 mm i max. 100 bar

Sve naše cijevi se prije isporuke testiraju i isporučujemo ih sa odgovarajućim certifi katom. Koristimo, posebno za nas razvijen, kompjuterski program za praćenje svake pojedine cijevi. Svaka cijev već u trenutku proizvodnje dobija svoj serijski broj. Montažu, servis i tetestiranje pritiska cijevi izvodimo, kako u radionici, tako i na terenu.

Za neometan proizvodni proces i pravovremenu isporuku cijevi i priključaka našim kupcima, posjedujemo 1500 m² veliko skladište te zalihu sa više od 2000 različitih artikala (cijevi i priključci raznih dimenzija i tipova).