Vprašajte nas

Cevne Tehnologije

Certifikati

Napotki kupcem za vračilo neskladnih materialov ali izdelkov

V primeru, da podjetje CT – Cevna tehnika d.o.o. zazna možnost ali je s strani dobavitelja obveščeno, da prodani materiali ali izdelki niso skladni z zahtevami živilske zakonodaje, je dolžno sprožiti postopek umika oziroma odpoklica blaga in o tem obvestiti vse svoje kupce neskladnih materialov ali izdelkov.

Podrobna navodila za varčilo neskladnih materialov ali blaga si lahko ogledate in prenesete na spodnji povezavi:

Napotki kupcem za vračilo neskladnih materialov ali blaga.