Vprašajte nas

Cevne Tehnologije

ISO certifikati

Uspešne organizacije so tiste, ki jih poganja kakovost, od načina njihovega delovanja, prek standardov storitev za odjemalce, ki si jih organizacije postavijo same, do proizvodov, ki jih nudijo. Osredotočenost na kakovost pripomore k varčnejši in prožnejši organizaciji, ki je bolje usposobljena za osvajanje novih priložnosti na vedno bolj konkurenčnem globalnem trgu.

Podjetje CT - Cevna tehnika d.o.o. je imetnik certifikata ISO 9001:2015, kar  je dokaz naše predanosti kakovosti in merilo lastne uspešnosti, ki nam - z uvajanjem nenehnih izboljšav - omogoča doseganje čedalje boljših rezulatov poslovanja.

Standard ISO 9001:2015 je najbolj razširjen standard za sisteme vodenja na svetu. Prvič je bil izdan leta 1987, prvi izdaji pa so sledile še štiri, tako da je trenutno veljavna 5. izdaja iz leta 2015.

Standard ISO 9001:2015 vključuje zahteve za sistem vodenja kakovosti, ki bi jih naj organizacija izpolnjevala, da bi dosegla in nenehno dvigovala zadovoljstvo odjemalcev. Zahteve so podane v petih sklopih in se nanašajo na sistem vodenja kakovosti, odgovornost vodstva, vodenje virov, realizacijo proizvoda oz. storitve ter merjenje, analiziranje in izboljševanje. 

ISO 14001:2015 je sistem za ravnanje z okoljem, ki zajema obvladovanje okoljskih vidikov proizvodne ali storitvene dejavnosti. Obsega izpolnjevanje zakonskih zahtev, učinkovito izkoriščanje virov, ter preprečevanje onesnaževanja okolja. Standard ISO 14001 je eno od najpomembnejših orodij v odnosu do okolja, ki ga uporabljajo organizacije in korporacije po celem svetu.

V podjetju CT - Cevna tehnika d.o.o. smo zavezani omenjenim načelom in si nenehno prizadevamo slediti ciljem sistema vodenja kakovosti, v skladu s tem pa želimo svojim kupcem ponuditi najkakovostnejše izdelke in storitve. Poseben pomen, še zlasti pri proizvodih, dajemo tudi njihovi sledljivosti. Tako je za vsak naš proizvod mogoče preveriti skozi katere proizvodne in druge procese je šel in kaj se je z določenim izdelkom dogajalo. To nam zagotavlja, da svojim kupcem ponudimo izdelke in storitve najvišje možne kakovosti, obenem pa spremljamo in sledimo našim izdelkom ter skrbimo za nenehne izboljšave in dvig kakovosti, saj nam le to zagotavlja dolgoročen obstoj ter zadovoljstvo kupcev.

Ogled našega certifikata EN ISO 9001:2015.

Ogled našega certifikata EN ISO 14001:2015.