Vprašajte nas

Cevne Tehnologije

Obnovitvena zunanja presoja po standardu ISO 9001:2015

V začetku leta 2017 smo imeli v podjetju CT - Cevna tehnika d.o.o. obnovitveno zunanjo presojo sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015, ki so jo izvedni predstavniki certifikacijskega organa TÜV Austria. 

Na presoji je bilo ugotovljeno, da je podjetje v zadnjih letih svoj sistem vodenja kakovosti uspešno izvajalo, vzdrževalo in ga tudi nadgrajevalo. Tekom presoje ni bilo zaznanih nobenih neskladnosti ali nepravilnosti. Priporočila s prejšnje presoje so bila upoštevana in implementirana v sam delovni proces. 

Na rezultate zunanje presoje smo v podjetju zelo ponosni, hkrati pa nam to predstavlja zavezo in motivacijo za naše nadaljne delo. Še naprej bomo veliko pozornosti posvečali predvsem kvaliteti naših izdelkov ter storitev in zadovoljstvu naših kupcev ter partnerjev.

Certifikat ISO 9001:2015